سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

26ماه انتظار باعلائم ظهور

......وی با بیان اینکه ما اکنون در متن این اتفاقاتی هستیم که در کشورهای همسایه رخ می‌دهد و زمینه را برای ظهور مهیا می‌کنند تاکید کرد: من به دنبال ظهور سفیانی در شام بودم آن هم بعد از 1400 سال و بعد آنقدر به طور طبیعی این رخ داده است که همه آن را می‌دانیم و داعش همان بود که مجسمه ابوسفیان را نصب کرده بودند.
https://www.entekhab.ir/fa/news/491699
اگر استاد این حرف را زده باشند تنها قضاوت خوشبینانه آن است
 
که بگوییم
 
برای ظهور عجله دارند و گرنه اگر کسی فقط یک کتاب هم
 
در باره علائم ظهور
 
خوانده باشد چنین حرفی نمی زند


در روایات اسلامی بیانگر نشانه های ظهور امام مهدی(علیه السّلام)
 
از دو آتش یاد شده است:
 
 
1. آتشی از مشرق که همان آتش ستار? دنباله دار در آسمان است و سه تا هفت روزدر ماه رمضان می درخشد و هم? اهل زمین آن را می بینند. 
 
2. آتشی از حجاز در میان سنگ و گل برافروخته می شود که از آن آتش گردن شتران در شهر بُصری در شمال سوریه می درخشد، و آن همان آتش فوران آتشفشان در حجاز است. 
 
بنا بر این، هیچ کدام از دو آتش نشان? ظهور یادشده در روایات که یکی از شرق آسمان پدیدار می شود و دیگری از حجاز که در مغرب زمین است، ارتباطی با آتش گرفتن چاههای نفت عربستان سعودی که در شرق این کشور و منطق? ظهران قرار دارند ، ندارند، و برخی نویسندگان که چنین احتمالی داده اند، نه تخصّص در روایات مهدوی و آخر الزّمانی دارند و نه از علم جغرافیا برخُردارند!
 
??برگرفته از: جهان در آستان? ظهور 
 
پژوهش و نوشت? سیّد سلیمان مدنی تنکابنی
 
@joinchatakheruzzaman
--------------------
 
https://t.me/akherin_dowran/66
==============
https://t.me/joinchatakheruzzaman/1339

نقش فرانسه و همپیمانان غربی اش در سرنوشت انقلاب ایران


نُوسْتْرْاَدَمُوس، پیشگو و ستاره شناس مشهور فرانسوی، نزدیک 460 سال پیش، در رباعی ای که با بهره گیری از روایات اسلامی بیانگر رویدادهای ایران در آخر الزّمان سروده، به نقش بنیادین فرانسه و همپیمانان غربی اش در آغاز و انجام انقلاب ایران اشاره کرده است:
 
باران، گرسنگی و جنگ در ایران باز نمی ایستند.
ایمانی بزرگ پادشاه را به زانو در می آورد.
آن کارهایی که در فرانسه آغاز شده بودند، در همان جا پایان می یابند.
نشانه ای رازآلود برای کسی که در تنگناست(1).
بی گمان، مراد نوسترادموس از باران پیوسته در ایران، همان بارانهای سیل آسای پیاپی ای می باشند که کمی پیش از سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام) می بارند و مای? سستی زمین و تباهی روییدنیها و گرسنگی فراگیر می شوند، و جنگ میان ایران و عراق پس از چیره شدن اَصْهَب مَرْوانِی و پیروانش از بازماندگان حزب بعث و گروه داعش بر این کشور و یورش شَرُوسِی یهودی نژاد و ناصبی روش با نیروهای خزر و ترکش از قفقاز جنوبی بر ایران و دیگر جنگها را در پی دارند، و مقصود وی از «ایمانی بزرگ»، حسنی گیلانی شورشگر در دیلم است، و پادشاهی که به زانو در می آید و در تنگنا می افتد، سومین پادشاه بنی عبّاس در آخر الزّمان می باشد.
برخی کارشناسان باور دارند «کارهایی که در فرانسه آغاز شده بودند»، همان تلاشهایی اند که سران آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در آغازه های پیدایش انقلاب ایران همسوی با آن انجام دادند، و راه را برای سفر بنیادگذار آن انقلاب، سیّد روح الله خمینی، از عراق به فرانسه در مهر 1357 برابر اکتبر 1978 باز گذاشتند و پذیرای وی با گروهی از همراهانش در این کشور شدند، و نیز در نشستی که با میزبانی فرانسه، در دی 1357 برابر ژانویه‌ 1979، در جزیر? گوآدِلُوپ از بخشهای وابسته به کشور فرانسه در دریای کارائیب برگزار شد، خاستار بیرون رفتن شاه ایران محمّدرضا پهلوی از کشورش و دگرگون کردن زمامداری وی شدند، و گمانی نیست در این که سرانجام، چنان که نوسترادموس پیشبینی کرده است، بینند? کارهای زیانباری از سوی فرانسه و هم پیمانان غربی اش در بار? انقلاب ایران خاهیم بود، و نمونه ای از این کارهای زیانبار، همراهی فرانسویان با دیگر دولتهای غربی و شرقی در انجام دادن تنگناهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بر زیان دولت ایران و بستن پیمانهای اقتصادی و نظامی گسترد? دولت فرانسه با برخی دولتهای عربی ناسازگار با ایران، مانند عربستان سعودی، می باشد. 
---------------------------------------------------------------
1. نوشتارهای نوسترادموس به زبان فرانسوی و برگردان آن به زبان انگلیسی، سانتوری 1، رباعی 70 (ترجم? یکی از دانشمندان معاصر).
??برگرفته از: جهان در آستان? ظهور،  پژوهش و نوشت? سیّد سلیمان مدنی تنکابنی
تلگرام@joinchatakheruzzaman


نظر

به خیال خالِ رویت، شده طی بساط عمرم
نظری به حال زارم که تو منجی جهانی


ز چه رو شبی به سویم، نظری نمی نمایی
به برم نمی نشینی، به برت نمی نشانی


تو که واقفی زحالِ دلِ زارِ ناتوانم
چه شود اگر نمایی نظری به ناتوانی
 

این اشعار را در کتاب فریادرس دیدم 

خیلی زیباست