سفارش تبلیغ
صبا

26ماه انتظار باعلائم ظهور

***********

بین الحرمینا توگلستان امیدی

 

                         بین الحرمینا تو شبستان وفایی

 

  بین الحرمین عاشق دیدارتو ام من

 

                       از روز ازل خسته و بیمار تو ام من

 

تو غرق به گل غرق به گل رمز بهشتی

 

                            بین الحرمینا تو خیابان بهشتی

 

تو غرق به گل غرق به گل عین بهشتی

 

                       اسم گل زهراء تو بر قلب نوشتی

 

بین الحرمینا زتو پرگل شده دنیا

 

                       درتو ردپایی است از مهدی زهراء

 

بین الحرمینا زتو لعنت به امیّه

 

                   خاک تو معطّر شده با اشک رقیّه

 

بین الحرمینا همه شوری همه شینی

 

               تو چون پل مابین اباالفضل و حسینی

 

با تشکر از مدّاح اهل بیت واعظی

تغییر و اضافه برادران ح. و ع.ر. دهقان


دست لطف , • نظر

دست لطف

 

 

دست لطفت برسرم ، معراج هفتصد آسمان

نورباران الستی مهدیا برجانمان

میم نامت بوسه گاه کلک مردان خدا

غرق گشتن دروجودت توشه ی انبانمان

منتظردرراه اسبت درنشستن تا ابد

کمترین ناز وجودت را خریدن علقه ی ایمانمان

چشم بستن بر تمام درد و درمان فراق

گوش جان دادن به پیغام سروشت هرزمان

سرکشیدن ساغرهفتاد ساله درد و رنج

تیرآه ازدل کشیدن در فراقت ، خنجرپنهانمان

وصف خال دلربایت لحظه های انتظار

دل به غیر تو نبستن شیوه ی مردانمان

مهدیا جانم فدایت ، چشمها درانتظارت

شوق دیدار ولقایت را نمودن کارمان

=====

معرفی کتب

 حماسه ی تاریخی  مشهد اردهال

 مجید زجاجی کاشانی

**********

چهارده گفتار پیرامون

 ارتباط معنوی با حضرت مهدی عج

 حجت الاسلام حسین گنجی

**********

 مهدی شناسی باپرسش وپاسخ

 به ضمیمه دعا

 سید حسن یوسفی


خال لب , • نظر

مابه خال لبت ای دوست گرفتارشو یم

 

چشم هشیارتورا دیده وهشیارشویم

 --------

فارغ ازخودشده و طبل خمینی بزنیم

 

همچو مجنون خریدار دل یارشویم

 -------------

با غم یار فکندیم به جان ها شرری

 

تا به جان آمده و عاشق دیدار شویم

-------------- 

در میخانه ببوسیم به یاد ش دائم

 

مسجد و مدرسه را همچو گل نار شویم

 ----------------

جامه ی زهد و ریا کنده و چابک برویم

 

بسوی پیرخراباتی و هشیارشویم

------- 

واعظ شهربگیریم و به زندان ببریم

 

وز دَم رند می آلوده مددکارشویم 

------------

بگذارید که از رو ح خدا یاد کنیم

 

تاکه با غمزه ی او ازمحن آزاد شویم

 

ddddd12

-------------