سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

26ماه انتظار باعلائم ظهور

ای یوسف زهرا(س) سر بازار تو هستیم
ما بر سر بازارخریدار تو هستیم

عمریست ز هجران تو در سوز و گدازیم
عیسی صفتی، ما همه بیمار تو هستیم

مانده است به ره دیده ی ما در همه ی عمر
ما منتظر لحظه ی دیدار تو هستیم

یک لحظه هم از یاد تو غافل نشود دل 
ای عشق همه عمر گرفتار تو هستیم

چون لب بگشایی سخنت لوء لوء و مرجان
ما شیفته ی شیوه ی گفتار تو هستیم

در هر دم و هر بازدمی ورد لبی تو
آقا نظری کن که سزاوار تو هستیم

هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازیم
صد شکر خدا را که هوادار تو هستیم

از عشق تو از بس که  به ما بهره رسیده 
ما تا به ابد جمله بدهکار تو هستیم

بردار ز رخ پرده و یک جلوه به ما کن
ما شیفته ی دیدن رخسار تو هستیم

ای زینت گلزار ولایت گل رویت 
سر مست زعطر خوش گلزار تو هستیم

http://ashkeshafagh.parsiblog.com/Posts/764