سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

26ماه انتظار باعلائم ظهور

نقش فرانسه و همپیمانان غربی اش در سرنوشت انقلاب ایران


نُوسْتْرْاَدَمُوس، پیشگو و ستاره شناس مشهور فرانسوی، نزدیک 460 سال پیش، در رباعی ای که با بهره گیری از روایات اسلامی بیانگر رویدادهای ایران در آخر الزّمان سروده، به نقش بنیادین فرانسه و همپیمانان غربی اش در آغاز و انجام انقلاب ایران اشاره کرده است:
 
باران، گرسنگی و جنگ در ایران باز نمی ایستند.
ایمانی بزرگ پادشاه را به زانو در می آورد.
آن کارهایی که در فرانسه آغاز شده بودند، در همان جا پایان می یابند.
نشانه ای رازآلود برای کسی که در تنگناست(1).
بی گمان، مراد نوسترادموس از باران پیوسته در ایران، همان بارانهای سیل آسای پیاپی ای می باشند که کمی پیش از سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام) می بارند و مای? سستی زمین و تباهی روییدنیها و گرسنگی فراگیر می شوند، و جنگ میان ایران و عراق پس از چیره شدن اَصْهَب مَرْوانِی و پیروانش از بازماندگان حزب بعث و گروه داعش بر این کشور و یورش شَرُوسِی یهودی نژاد و ناصبی روش با نیروهای خزر و ترکش از قفقاز جنوبی بر ایران و دیگر جنگها را در پی دارند، و مقصود وی از «ایمانی بزرگ»، حسنی گیلانی شورشگر در دیلم است، و پادشاهی که به زانو در می آید و در تنگنا می افتد، سومین پادشاه بنی عبّاس در آخر الزّمان می باشد.
برخی کارشناسان باور دارند «کارهایی که در فرانسه آغاز شده بودند»، همان تلاشهایی اند که سران آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در آغازه های پیدایش انقلاب ایران همسوی با آن انجام دادند، و راه را برای سفر بنیادگذار آن انقلاب، سیّد روح الله خمینی، از عراق به فرانسه در مهر 1357 برابر اکتبر 1978 باز گذاشتند و پذیرای وی با گروهی از همراهانش در این کشور شدند، و نیز در نشستی که با میزبانی فرانسه، در دی 1357 برابر ژانویه‌ 1979، در جزیر? گوآدِلُوپ از بخشهای وابسته به کشور فرانسه در دریای کارائیب برگزار شد، خاستار بیرون رفتن شاه ایران محمّدرضا پهلوی از کشورش و دگرگون کردن زمامداری وی شدند، و گمانی نیست در این که سرانجام، چنان که نوسترادموس پیشبینی کرده است، بینند? کارهای زیانباری از سوی فرانسه و هم پیمانان غربی اش در بار? انقلاب ایران خاهیم بود، و نمونه ای از این کارهای زیانبار، همراهی فرانسویان با دیگر دولتهای غربی و شرقی در انجام دادن تنگناهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بر زیان دولت ایران و بستن پیمانهای اقتصادی و نظامی گسترد? دولت فرانسه با برخی دولتهای عربی ناسازگار با ایران، مانند عربستان سعودی، می باشد. 
---------------------------------------------------------------
1. نوشتارهای نوسترادموس به زبان فرانسوی و برگردان آن به زبان انگلیسی، سانتوری 1، رباعی 70 (ترجم? یکی از دانشمندان معاصر).
??برگرفته از: جهان در آستان? ظهور،  پژوهش و نوشت? سیّد سلیمان مدنی تنکابنی
تلگرام@joinchatakheruzzaman