سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

26ماه انتظار باعلائم ظهور

تامّلی در روایت های علایم ظهور نویسنده :مصطفی صادقی
اخذشده از سایت تبیان نت

-----------------

http://entezaremaammahdi.blogfa.com/post/11/تامّلی-در-روایت-های-علایم-ظهور

------------------------

http://www.dd12.ir/index.php/zohoor/300-sadeqi-zohoor

-------------------

http://ddddd12.vvs.ir/zamaan/129-sadeqi-zohoor

--------------------