سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

26ماه انتظار باعلائم ظهور

دل و دلدار , • نظر

دلم بربام دنیاپرکشیده

 

بسوی آسمانهاسرکشیده

--------------

 

ندیده آنچه بایددیده بینه

 

زهجرخسروخوبان غمینه

------------

 

بسان مثنوی ازهم گسسته

 

بپیچیده بسان زلف بسته

------------

 

زآن زلف پریشان گشته مهجور

 

ازآن روی نکویش بس شده دور

-------

 

بتابیده بسان ابروی یار

 

بگردیده بسی برگرددلدار

--------

 

چه دلداری که برترگشته ازدل

 

شب یلدای وصلش پرزمشکل

---------

 

بسان تیرثاقب گشته درشب

 

دل محزون ماراکرده درتب

-----------

 

دلی چون مجمرمجنون پراز راز

 

فراق روی دلدارست آواز

--------

 

دل من مثل آن جام شراب است

 

که از دست الست افتادوبشکست

----------

 

دل غمگین من گردیده حیران

 

نمی دانم چراگردیده ویران

----------

 

به غیرازتوبه هیچ کس دل نبسته

 

غبارغم براین دلهانشسته

--------

 

بیاودست گیر ودل رهاکن

 

بزن آتش وجودم رافناکن

---------

 

من ازاین زندگانی سیرگشتم

 

ببین آخردرآن زنجیرگشتم

---------

 

یقین دانم که دست دل بگیری

 

یقینا" برضعیفان دستگیری

-------

 

به پایت هرچه دارم می فشانم

درخت یادگاری می نشانم

---------

بیاتااین دل ازغم گرددآزاد

جهان باآن قدومت گرددآباد

-------

زمین کوچک گردوی خاکی

بگردان وبریزش آب پاکی

----------

درخت دوستی بنشان دراین دل

دراین هجرودراین آتش مکن ول

------------

دل تنگ مرا ازغم رهاکن

منوّرکن اسیراولیاکن

----------

دلم کوچک ولی ازعشق سرشار

گرفتار رخت گردان گرفتار

----------

به مینوی لبت مینا نشسته

به سینای غمت موسی نشسته

--------

به چارم آسمان عیسی نشسته

برای دیدنت برپا نشسته

---------

امین وحی ومإمورخداوند

زده بادست تو هفتادپیوند

-----------

ملائک منتظربهرقیامت

دعای خیرماباشدسلامت

 ----------------