سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

26ماه انتظار باعلائم ظهور

......وی با بیان اینکه ما اکنون در متن این اتفاقاتی هستیم که در کشورهای همسایه رخ می‌دهد و زمینه را برای ظهور مهیا می‌کنند تاکید کرد: من به دنبال ظهور سفیانی در شام بودم آن هم بعد از 1400 سال و بعد آنقدر به طور طبیعی این رخ داده است که همه آن را می‌دانیم و داعش همان بود که مجسمه ابوسفیان را نصب کرده بودند.
https://www.entekhab.ir/fa/news/491699
اگر استاد این حرف را زده باشند تنها قضاوت خوشبینانه آن است
 
که بگوییم
 
برای ظهور عجله دارند و گرنه اگر کسی فقط یک کتاب هم
 
در باره علائم ظهور
 
خوانده باشد چنین حرفی نمی زند