سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

26ماه انتظار باعلائم ظهور

یوسف مصر ولا , • نظر

چشم یعقوب به دیدار تو حیران مانَد
یوسف از حسن تو انگشت به دندان مانَد

پرده بردار که از شرم تماشای رخت
تا صف حشر ، قمر سر به گریبان مانَد

برتر و بهتر و زیباتر و پاکیزه تری
که بگویم گل روی تو به رضوان مانَد 

هر که بر سلسله عشق تو تسلیم نشد
گردنش بسته به قلاده شیطان مانَد 

این عجب نیست که تا حشر به یاد لب تو
خضر در آب بقا باشد و عطشان مانَد

گرچه در دیده ما تاب تماشای تو نیست
مهر در ابر روا نیست که پنهان مانَد 

همه شب بر سر آنم که ز راه آیی و من
جان نثار قدمت سازم اگر جان ماندَ

یوسف مصر ولا بیشتر از این مگذار
چشم یعقوب به دروازه کنعان مانَد 

چند باید ز فراق تو به حبس دل ما
ناله بی کسی عترت و قرآن مانَد 

به پریشانی بنده نگهی کن مگذار 
بیش از این ملت اسلام پریشان مانَد
یوسف از حسن تو انگشت به دندان مانَد

پرده بردار که از شرم تماشای رخت
تا صف حشر ، قمر سر به گریبان مانَد

برتر و بهتر و زیباتر و پاکیزه تری
که بگویم گل روی تو به رضوان مانَد 

هر که بر سلسله عشق تو تسلیم نشد
گردنش بسته به قلاده شیطان مانَد 

این عجب نیست که تا حشر به یاد لب تو
خضر در آب بقا باشد و عطشان مانَد

گرچه در دیده ما تاب تماشای تو نیست
مهر در ابر روا نیست که پنهان مانَد 

همه شب بر سر آنم که ز راه آیی و من
جان نثار قدمت سازم اگر جان ماندَ

یوسف مصر ولا بیشتر از این مگذار
چشم یعقوب به دروازه کنعان مانَد 

چند باید ز فراق تو به حبس دل ما
ناله بی کسی عترت و قرآن مانَد 

به پریشانی بنده نگهی کن مگذار 
بیش از این ملت اسلام پریشان مانَد

منبع:اشعار و دکلمه در وصف امام زمان عج

 --------------------

http://www.emam8.com

-----------------