سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

26ماه انتظار باعلائم ظهور

ستاره درخشنده عالم نور 

 

ستاره ای از دل خورشید و ماه

 

شاهزاده ای بر بال پرنده

 

القاب مختصه

 

نشان پنهان

 

هم نام و هم کنیه پیامبر

 

میلادی پر برکت، مولودی سعادت بخش

 

بیت الحمد، چراغ فروزان

 

علامتی بر پشت

 

آخرینِ اوصیاء و ختم وصایت

 

همدم با نیکویان کامل

 

در قلمرو فرمان هیچ کس نیست

 

جوانی بعد از سال های طولانی

 

سلطنت بر پهنای گیتی

 

حکم داودی

 

زرهی یادگار بر قامتی استوار

 

ملاقات زندگان و مردگان، صحنه ای تماشایی

 

زاد و توشه راهیان و آذوقه هم راهیان

 

زینت شمشیرهای آسمانی

 

رایت با مهابت رسول الله

 

سفر بر پشت ابر

 

فریاد آسمانی

 

ابلیس در کام مرگ

 

پیدایش گنج های پنهان

 

یاران ملکوتی و بیعت سید آسمانیان

 

برکات زمین، قطرات آسمان

 

دوران امن و امان

 

دست نازنین بر سر مؤمنین

 

گسترش و توسعه علم

 

قوت گوش ها، قدرت چشمان

 

عمرهای طویل

 

آفتاب سایه نشین

 

فرود عیسی برای پرواز

 

ابر سفید

 

کشتن دجال، خاموشی آتش فتنه

 

کم شدن سیر چرخ، افتادن افلاک از سرعت

 

دینی جدید و آئینی نو پدید

 

رجعت، روزگار بازگشت ائمة

 

نشانه های نور

 

سلطنت سلطان عصر، شهر و دیار او